Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

 
„A város, ahol élünk egyszerre lehet beton és park, vagy a Sugovica ölelő hulláma.
Itt élünk mi, bajaiak, s a mindennapok szorításában is tudjuk, érezzük:
a város a jelenben múltját ismerve válhat csak jövővé!”

(Hajnóczy J. Gyula)

A Bajai Óvodaigazgatóság intézménye Baja Város Önkormányzatának Képviselő-testületi határozata alapján 2012. július 1-től jött létre. Az önállóan működő óvoda nyolc tagintézményt, a város valamennyi önkormányzati fenntartású óvodáját magába foglalja. 

Az Óvodaigazgatóság 8 óvodájában a működési feltételek biztosítottak. Az épületek felújítása, korszerűsítése, karbantartása, állagmegóvása folyamatos, amelyhez hozzá járulnak az eredményes pályázati források is.

Nekünk, óvodapedagógusoknak lehetőségünk van arra, hogy nap, mint nap alakítsuk a gyermek „világlátását", és a valóságot olyannak mutassuk, amilyen, és ha lehet, „örömre szabottan", hogy az eredmény ne maradjon el. Úgy érezzük, hogy a célok megfogalmazása a tennivalók megfogalmazásával együtt ér valamit. Fontosnak tartjuk saját szemléletformálásunkat, a természettudományos módszerek elterjesztését.

Hisszük, a gyermekek számára fontos, hogy szeressék, hogy meghallgassák őket, hogy figyeljenek rájuk. Mindez befolyásolja személyekhez kötődésüket, tevékenységeiket, viselkedésüket. Szükséges, hogy szülő és óvónő együtt fáradozzon a gyermekek fejlesztésén.
Érezzük és tudjuk is, hogy aki közvetlen tapasztalatot szerez, akinek átélt élménye van valamiről, az tudja hitelessé formálni véleményét abban a vonatkozásban. Az óvodai élet mindennapjaiban a gyermekek érdekét mindennél előbbre tartjuk. Sokan gondoljuk (és egyre többen szerencsére), hogy a világ megmaradása attól függ, hogy a mai ember hogyan él, hogyan neveli generációk hosszú sorát.


Olyan gyermek nevelése a célunk, aki érzelmileg kiegyensúlyozott, kötődik környezetéhez és jól tájékozódik abban. Az új és ismeretlen iránt nyitott és fogékony, önmagát illetve másokat elfogad és értékelni tud, érdeklődési körének megfelelően a tevékenységek aktív résztvevője.
 
„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk.”
(Rudolf Steiner)

 
 

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Székhelye:
6500 Baja, Oltványi utca 14.

Igazgató: Szabó Edit

Telefon:
+36 70 332 1036

E-mail:
bajaiovi@gmail.com