Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beadhatók az iskolakezdés halasztásával kapcsolatos kérelmek - Segítünk!

Beadhatók az iskolakezdés halasztásával kapcsolatos kérelmek - Segítünk!

Segítünk!

Beadhatók az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek- segítünk!

A Bajai Óvodaigazgatóság tagintézményeiben fontosnak tartjuk, hogy információkkal, továbbá közvetlen segítségnyújtással is támogassuk a szülőket, családokat az iskolakezdés halasztásához kapcsolódó kérelmek beadásának elkészítésében.

Minden tagintézményben megtörténtek a gyermekek felmérései az iskolakészültségük vonatkozásában és fogadó órák keretein belül tájékoztattuk a szülőket a gyermek részképességeivel kapcsolatban.

December 28-án megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. A dokumentumokat legkésőbb 2024. január 18-a éjfélig lehet beadni.

Amennyiben egy szülő (gyám) valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló (2017. szeptember 1. és 2018. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy éppen indokolt, hogy még nem tanköteles (2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az Oktatási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) nyújthatja be kérelmét, amelyhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet (pl.: a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentum, stb.). Szükség esetén a Hivatal gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje.

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. A Hivatal honlapján már elérhető a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online kéreleműrlap, amely felhívja a kérelmezőt valamennyi, a kérelem lebírálásához szükséges adatkör kitöltésére, és amelyet a szülők ügyfélkapun hitelesítve elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak. Az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását.

A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján a Hivatal hozza meg. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható az alábbi linkeken:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/tankotelezettseg_halasztasa és https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankotelezettseg/hat_eves_kornal_korabban

A kérelmek elkészítésében forduljanak bátran segítségért a tagintézmény- igazgatókhoz!

Baja, 2024.01.08.

Kovácsné Szabó Edit- igazgató

Vissza

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság székhelye:
6500 Baja, Oltványi utca 14.

Igazgató: Kovácsné Szabó Edit

Telefon:
+36 70 332 1036

E-mail:
bajaiovi@gmail.com