Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Mese- könyv- olvasóvá nevelés

Mese- könyv- olvasóvá nevelés

2023.szeptember 30. -A magyar népmese napja

Benedek Elek születésnapja a magyar népmese napja.

Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján ünnepeljük a magyar népmese napját. 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon egy kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.


Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából:


„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük és adjuk tovább az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értéket, unokáink számára is teljesen megőrzendő, mesebeli kincseket!”


Az élő szóval való mesélés az anyanyelv fejlesztése mellett a figyelmet, megfigyelőképességet, emlékezetet, képzeletet, gondolkodást is fejleszti.


A baba születésekor meg kell kezdeni a beszéd és kommunikáció fejlesztését.

A szülő közvetlen élő beszéde, a szülő mimikájának, ajakmozgásának a megfigyelése is segíti az aktív szókincs alakulását.
Óvodában a beszédészlelésen-beszédmegértésen, kiejtésen van már a hangsúly.
A jó beszédmegértéshez, új szavak megtanulásán és szókincsbővülésen át vezet az út, illetve nem elhanyagolható a fogalomértelmezéshez az érzékszervi észlelés és tapasztalatszerzés erősítése. Az iskolára felkészítés fontos eleme, hogy a kisgyerek azon képességeit fejlesszék, melyek az olvasás-írás megtanulásához, írás-előkészítés fejlesztéséhez, mondatalkotás gyakorlásához nélkülözhetetlenek. 


A szülők otthoni és az óvodapedagógusok napközbeni mesélése együtt segíti azt, hogy gyermekeink 
•    szeressék a mesét
•    szeressenek beszélgetni
•    olvasóvá váljanak
•    kommunkiációs kultúrájuk kialakuljon

Olvassunk sokat a gyermekeinknek!

Vissza

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság székhelye:
6500 Baja, Oltványi utca 14.

Igazgató: Szabó Edit

Telefon:
+36 70 332 1036

E-mail:
bajaiovi@gmail.com