Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Közérdekű adatok

Ezen az oldalon a Bajai Óvodaigazgatóság működésére vonatkozó közérdekű adatokat találja. Közzétételekor a tartalom és a forma tekintetében az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásait vettük figyelembe.

Egységes Közadatkereső Rendszer

Közadattár

A közérdekű adatok közzétételének jogszabályi alapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) IV. fejezetében foglaltak. A közzététel tartalmának és formájának kialakítása során az Adatközlő az Infotv. 1. mellékletét, továbbá a még hatályban lévő (közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló) 305/2005. (XII.25.)
Kormányrendelet, valamint (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló) 18/2005. (XII.27.) IHM rendelet vonatkozó előírásait is figyelembe vette.
A Bajai Óvodaigazgatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C § (2) bekezdése, valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól szóló 44/2022. (XII.8.) Korm. rendelet szerinti adatközlési kötelezettségét 2023. február 28-tól, kéthavi rendszerességgel teljesíti.

Központi Információs Közadat-nyilvántartás
 
  • Szervezeti, személyzeti adatok
  • Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  • Gazdálkodási adatok
  • Adatigénylés
  • Közbeszerzések
  • Szerződések
  • Közérdekű bejelentések