Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Közérdekű bejelentések

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) értelmében:

Panasznak minősül – elnevezésétől függetlenül – az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.

A bejelentőt – a Panasztörvényben foglalt esetek kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
A bejelentő jogosult a személyes adatainak zártan történő kezelését kérni.
A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása során, annak érdekében kezelhető. A bejelentő személyes adatai csak az eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai – egyértelmű hozzájárulása nélkül – nem hozhatók nyilvánosságra.

A Bajai Óvodaigazgatósághoz érkező bejelentés (a fentebb meghatározott panasz és közérdekű bejelentés együtt) megtehető:
személyesen a Bajai Óvodaigazgatóság székhelyén (6500 Baja, Oltványi utca 14.)
telefonon +36-70/332-1036
postai levélben (6500 Baja, Oltványi utca 14.)
elektronikus úton a bajaiovi@gmail.com  e-mail címen.
Az elektronikus úton érkező bejelentésre technikai okok miatt automatikus kézbesítési visszaigazolást nem áll módunkban küldeni, ezért egy válaszlevél formájában igazoljuk a bejelentés beérkezését.

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.