Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Lőkert sori Tagóvoda

Idézet:

„Az ember hivatása,hogy
megismerje az igazságot,
szeresse a szépet, kívánja a
jót, és cselekedje a legjobbat.”


(Ludwig van Beethoven)

Kiemelt feladatunk:
Fontosnak tartjuk a fenntartható fejlődést szem előtt tartó környezettudatos magatartásforma megalapozását gyermekeikben. A külső világ tevékeny megismerése áthatja a gyermekek életét, az óvodai tevékenységek egészét. A környezeti nevelés szoros összefüggésben van az összes nevelési területtel, jellemzően témája adja meg a többi foglalkozás témáját, létrehozva a komplexitást. Így az ismeretek a lehető legtöbb csatornán keresztül jutnak el gyerekeinkhez, biztosítva a tapasztalatok beépülését, későbbi hatékony alkalmazását. Programjaink mind –e szemlétet kívánják tükrözni.
 

Programjaink:
A fenntartható környezeti nevelés és az egészséges életmódra nevelés jegyében tarjuk meg ősz folyamán a „Tök jó” hetünket, melynek során nagy hangsúlyt kap az egészséges táplálkozás, az egészséges ételek megismerése, készítése.
„Izgő-mozgó óvodás vagyok”- sport napunk a mozgás fontosságára, az együttmozgás örömére hívja fel gyermekeink figyelmét.
Maci- napunk keretében versnapot tartunk, a gyermekek által előadott versek medve időjós szerepét hangsúlyozzák, népi megfigyelések hagyományát ápolják.
Télkergető mulatságunkon farsangi néphagyományok ápolásával, kergetjük el a telet.
A „Víz-víz, tiszta víz” projekt keretében gyermekeink tapasztalatot szereznek a víz fontosságáról, az élőlényekre gyakorolt hatásáról. Változatos tevékenységek valósulnak meg a csoportokban, melyek hozzájárulnak a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, komplex fejlesztésükhöz.

„Otthonunk a Föld” projekt megvalósításakor több helyszínt érintő programokon, sétákon, kisebb kirándulásokon szereznek tapasztalatokat a gyermekek a környezetük növény és állatvilágáról, környezetük védelmének fontosságáról, a megóvás lehetőségeiről.


Az Alapítvány neve:

 A Lőkert sori Óvodásokért Alapítvány

Székhelye:

 H-6500 Baja, Lőkert sor 78.

Az alapítvány célja: hogy a Lőkert sori óvodában a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse és folyamatosan támogassa, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyermekek képességei sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon.

Adószáma: 18355594-1-03

Bankszámla száma: 10402513-25117897-00000000

Nemzetközi számlaszám(IBAN): HU67 1040 2513 2511 7897 0000 0000

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Lőkert sori Tagóvodája

6500 Baja, Lőkert sor 78.

Tagintézmény- igazgató: Marusáné Jarmaczki Ágnes

Telefon:
+36 79 326 050

E-mail:
lokertovoda@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/ovoda.lokert.1

A Lőkert sori Óvodásokért alapítvány:

Adószáma: 18355594-1-03

Bankszámla száma: 10402513-25117897-00000000