Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Lőkert sori Tagóvoda

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle." 
                                                                                                       - Varga Domokos –

 

Óvodánk a Lőkert sori óvoda a Bajai Óvodaigazgatóság Tagóvodája, mely az Alvégi városrészben, családi házas környezetben, Lőkert sor 78. szám alatt található.

2013-ban az Európai Unió támogatásával az óvoda fejújítására, bővítésére került sor, azóta öt csoportos óvodaként működünk. Csoportjainkat vegyes életkorú gyermekek alkotják. A tornaszobában, az udvaron biztosítani tudjuk a gyermekeink mozgásigényének kielégítését, mozgás foglalkozások megtartását. A kialakított só szoba használata jótékony hatással van a légúti problémák enyhítésére.  

Nevelőtestületünket szakmailag jól felkészült 10 fő óvodapedagógus alkotja, akik közül 2 fő szakvizsgával rendelkezik.  A nevelőmunkát 1 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő szakképzett dajka, 1 fő óvodatitkár segíti. Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerekre, kihívásokra, képezzük magunkat, továbbképzéseken bővítjük ismereteinket.

Nevelésünk középpontjában mindig a gyermek áll. Olyan gyermeket szeretnénk nevelni, aki kiegyensúlyozott, érdeklődő, a szűkebb és tágabb környezete iránt nyitott, aki önmagát, és mást is képes elfogadni, értékelni. Mindig szem előtt tartjuk a gyermek legfontosabb, és leghatékonyabb tevékenységének a játéknak a fontosságát, a személyiségfejlődésre gyakorolt hatását.

Nevelőtestületünk célja, hogy örömteli, játékos tevékenységeken keresztül biztosítsuk gyermekeink sokoldalú, harmonikus fejlődését.  Indokolt esetben külső szakember: gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő végzi a szakirányú, speciális fejlesztést.  Nagy figyelmet fordítunk a tehetséges gyermekek felfedezésére, tehetségének kibontakoztatására.

Fontosnak tartjuk a család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítását és folyamatos fenntartását. Biztosítjuk, hogy a szülő nyomon követhesse gyermeke óvodai életét, fejlődését. Elmondhassa tapasztalatait, véleményét, az óvodai életünk aktív résztvevője legyen.  A hatékony, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködés elősegíti a közös, eredményes gyermeknevelést.

 Sokféle program és esemény színesíti óvodai életünket, melyekre gyakran meghívjuk a szülőket is.  Ezek az alkalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a szülők a gyermekeikkel együtt aktív részesei legyenek a programoknak, rendezvényeknek, s ezeken keresztül is beleláthassanak óvodánk életébe, a nevelés folyamatába.

Szülői segítséggel 1999-ben megalakítottuk  „ A Lőkert Sori Óvodásokért Alapítvány”t mely a  támogatásukkal azóta is működik, hozzájárulva ahhoz, hogy a gyermekek testi-lelki szükségleteit biztosítva, egészséges, kulturált környezetben megvalósulhasson az életkoruknak, sajátosságaiknak  megfelelő sokoldalú fejlesztésük, óvodai nevelésük.

 

Lőkert sori óvoda kiemelt feladatai, saját fejlesztésű programjai.

 

Kiemelt feladatok:

Gyermekeinkkel lelkesen készülünk, és részt veszünk az Óvodaigazgatóság kiemelt rendezvényein: a „Városi Mesenapon”, az „Intézményi rajzkiállításon”, a”Városi táncgálán”, „Sportnapon”. 

Saját fejlesztésű programok:

Az egészséges életmódra nevelés jegyében tarjuk meg ősz folyamán a „Tök jó” hetünket, melyek során nagy hangsúlyt kap az egészséges táplálkozás, az egészséges ételek megismerése, készítése.

A „Víz-víz, tiszta víz” projekt keretében gyermekeink tapasztalatot szereznek a víz fontosságáról, az élőlényekre gyakorolt hatásáról. Változatos tevékenységek valósulnak meg a csoportokban, melyek hozzájárulnak a gyermekek ismereteinek bővítéséhez, komplex fejlesztésükhöz.

„Otthonunk a Föld” projekt megvalósításakor több helyszínt érintő programokon, sétákon, kisebb kirándulásokon szereznek tapasztalatokat a gyermekek a környezetük növény és állatvilágáról, környezetük védelmének fontosságáról, a megóvás lehetőségeiről.

 

A nevelési év folyamán a projektek zárásaként családi délutánokat tartunk, ahol a szülő a gyerekkel együtt vehet részt a különféle tevékenységekben.

 

„Címeink”:

Többször elnyertük a Baja Város Önkormányzatának a „Virágos Bajáért” ,- intézmények számára kiírt pályázatát.

A megvalósításban az óvoda dolgozói, a gyerekek, és a szülők is aktívan kivették a részüket.

 

Az Alapítvány neve:

 A Lőkert sori Óvodásokért Alapítvány

Székhelye:

 H-6500 Baja, Lőkert sor 78.

Az alapítvány célja: hogy a Lőkert sori óvodában a nevelő tevékenység folytatásához szükséges tárgyi feltételek biztosítását elősegítse és folyamatosan támogassa, az óvodai nevelés megfelelő és veszély nélküli környezetének fenntartását elősegítse, a gyermekek képességei sokoldalú fejlesztéséhez hozzájáruljon.

Adószáma: 18355594-1-03

Bankszámla száma: 10402513-25117897-00000000

Nemzetközi számlaszám(IBAN): HU67 1040 2513 2511 7897 0000 0000

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Lőkert sori Tagóvodája

6500 Baja, Lőkert sor 78.

Tagintézmény- igazgató: Marusáné Jarmaczki Ágnes

Telefon:
+36 79 326 050

E-mail:
lokertovoda@gmail.com

Facebook:
https://www.facebook.com/ovoda.lokert.1

A Lőkert sori Óvodásokért alapítvány:

Adószáma: 18355594-1-03

Bankszámla száma: 10402513-25117897-00000000