Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Szervezeti, személyzeti adatok

 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I.. Elérhetőségi adatok

1.. Hivatalos név (teljes név):                Bajai Óvodaigazgatóság Oktatási azonosító száma:                   
2.. Székhely:                                            6500 Baja, Oltványi u. 14.
3.. Postacím:                                           6500 Baja, Oltványi u. 14.
4.. Telefonszám:                                   
5.. Faxszám:                                         
6.. Központi elektronikus levélcím:        bajaiovi@gmail.com 
7.. Központi honlap címe:                        www.baja-ovi.hu
8.. Ügyfélszolgálat helye:                        Ügyfélszolgálat elérhetősége:              
9.. Központi ügyfélszolgálati vezető:     
10.. Az ügyfélfogadás rendje:               
Az ettől eltérő időpont, telefonon történő egyeztetés alapján.

II.. Szervezeti struktúra 

II.1. A szervezeti struktúra ábrája 
Szervezeti struktúra ábrája
III. A szerv vezetői
III.1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint a testületi szer esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
Intézményvezető:                                               E-mail: 
Intézményvezető-helyettes:                             E-mail: 
Postacím: 

III.2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)  
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége

1.2. A felügyelet költségvetési szervek

I.. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szerv 

I.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) 
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségben működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közösségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme, ügyfélfogadás rendje)
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I.. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
I.1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelynek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.4. Közalapítványok
I.. A szerv által alapított közalapítványok
I.1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.2. A fentiek szerinti közalapítványok székelye
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerv tagjainak felsorolása
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.5. Lapok
I.. Lapok
I.1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkeszthetőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.
I.3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve
E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I.. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
I.1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Tulajdonos:

Elérhetőségek:

Postacím: 
Telefonszám: 
Email: 
Központi honlapcím: 
Ügyfélfogadás:

I.2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Törvényességi felügyeletet ellátó szervezet:

Cím:
Postacím:
Ügyfélszolgálat telefon: 
E-mail: 
Központi honlapcím: 
A kezelőirodák ügyfélfogadás rendje:

1.7. Költségvetési szervek
1.. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye
E közzétételi egység az Adatkezelő esetében nem értelmezhető.