Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Az Intézmény működésének meghatározása

Önállóan működő gazdálkodási szerv, pénzügyi-gazdasági feladatait Baja Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Az Intézmény feladatai:
Óvodai nevelés, ellátás
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás

Törvényi előírások
Törvényi előírások figyelembe vétele
A program a 137/1996. (VIII.28.) számú Kormány rendelet értelmében, az Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készült, magába foglalva a hazai és a helyi óvodai gyakorlatok eddigi tapasztalatait, eredményeit, szem előtt tartva az, 1993. évi LXXIX.
Közoktatási törtvényt valamint, az azt módosító 1999. évi LXVIII. számú törvényt, majd
2011.évi CXC. törvényt a köznevelésről, annak végrehajtási rendeleteit, közoktatás távlati fejlesztésének stratégiáját, a megyei és községi közoktatási koncepció irányelveit.

Ezen kívül a Pedagógiai program az alábbi törvények, rendeletek figyelembe vételével készült:
  • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.)• 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
  • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
  • 790/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek  módosításáról
  • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési  intézmények névhasználatáról (Műkr.)
  • 17/2013. (III. 1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség   iskolai oktatásának irányelve
  • 32/2012.(X.8.) EMMI rendelet a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és az SNI Tan. Isk. Okt. R. kiadásáról
  • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról