Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Beiratkozás

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a saját és gyermekük személyi azonosítóját,
- lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt,
- anyakönyvi kivonatot,
- valamint igazolást a gyermekorvostól a védőoltások meglétéről, illetve a gyermek esetleges betegségeiről!

Óvodába az a kisgyermek járhat, aki már betöltötte, vagy a felvételtől számított fél éven belül betölti a harmadik életévét. Utóbbi csoportba tartozó gyermekeket csak abban az esetben tudja az intézmény felvenni, a az összes három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelmét teljesíteni tudja.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon vesz részt.

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat az óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Amennyiben a szülő az óvodaköteles gyermekének óvodai beíratását elmulasztja, szabálysértést követ el.

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Székhelye:
6500 Baja, Oltványi utca 14.

Intézményvezető: Kovácsné Szabó Edit

Telefon:
+36 70 332 1036

E-mail:
bajaiovi@gmail.com