Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Újvárosi Tagóvoda

 
„Hallom és elfelejtem. Látom és emlékszem. Csinálom és megértem.”
(Konfuciusz)

 
Intézményünk kiemelten kezeli a környezeti nevelést. Törekszünk arra, hogy a gyermekek a tárgyakat, jelenségeket természetes környezetükben ismerhessék meg. Konkrét tapasztalatszerzésre építünk, melynek alapja a gyermek megismerési vágya, érzelmi beállítottsága, önkéntes figyelme. Nem titkolt célunk, hogy gyermekeinkben játékos cselekvésen keresztül, olyan szokásokat, szokásrendszereket, viselkedésformákat alakítsunk ki, amelyek meghatározzák a természeti környezettel való harmonikus együttélést. Fontos feladatunk a természethez fűződő pozitív kapcsolat alakítása, az élet tiszteletére, a növények, állatok szeretetére nevelés. Elősegítjük, hogy maguk fedezzék fel környezetüket, és pozitív érzelmi viszonyt alakítsunk ki.
Fontos számunkra a magyar néphagyományok ápolása.
A napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy a gyerekek egyéni tempójuk, teljesítőképességük, igényük szerint végezzék a különböző tevékenységeket, a rugalmas heti rend pedig lehetőséget biztosít a komplex fejlesztésre.

Saját jó gyakorlattal rendelkezünk, melynek címe: „Környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiájában”.
Elnyert címeink:
Madárbarát Óvoda (2012.), Örökös Zöld Óvoda (2021.), Állatbarát Óvoda (2023.), Virágos Bajáért pályázatokon rendszeresen eredményesen szerepel intézményünk.
Jeles Zöld Napokat: Madarak-fák napja, Víz világnapja, Föld napja, ballagó nagycsoportosainknak minden évben Erdei óvodát szervezünk.

Projektjeink: „Víz, víz, tiszta víz”, „Újvárosi Óvodások a Föld körül”, „Kicsi gyertya ég” -Advent projekt.

Témahetek: Állatvédelmi, Farsang, Madarak-Fák napja

Nevelőtestületünk minden tudásával a nevelőmunka minden területén biztosítja a gyermeki személyiség tiszteletét, elfogadását, szeretetét, megbecsülését.
 
Óvodánk alapítványa: Zöldmadár Alapítvány
                                           adószáma: 18619067-1-03
                                           bankszámla száma: 11732033-20025342
Célja:
Az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása, egészségmegőrzés, kulturális tevékenységek, hagyományok megóvása, esélyegyenlőség növelése.

Galéria

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája

6500 Baja, Kodály Z. u. 31.

Tagintézmény- igazgató: Bernáth Zita

Telefon:
+36 79 200 547

E-mail:
ujvarosiovi.baja@gmail.com

Facebook:
http://www.facebook.com/ovoda.ujvarosi

Zöldmadár Alapítvány:

Adószáma: 18619067-1-03

Bankszámla száma: 11732033-20025342