Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Újvárosi Tagóvoda


"Nevelni annyit tesz: hinni a változásban”
(Paulo Freire)

Óvodánk a Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi tagóvodája. Nyolc óvodai csoporttal működünk. Férőhelyünk száma 190, a gyermekek elhelyezése, 5 vegyes és 3 azonos életkorú csoportokban történik. 16 óvodapedagógus, szakképzett dajkák és pedagógiai asszisztensek segítségével végezzük a nevelőmunkát. Az óvodai élet zökkenőmentes működésében az óvodatitkárok vannak segítségünkre.
Nevelőtestületünk minden tudásával a nevelőmunka minden területén biztosítja a gyermeki személyiség tiszteletét, elfogadását, szeretetét, megbecsülését.
Óvodánk kiemelten kezeli a környezeti nevelést, és e köré csoportosítja a többi nevelési feladatot. Saját Jó gyakorlattal rendelkezünk, melynek címe: „Környezeti nevelés a fenntarthatóság pedagógiájában.” Minden csoportban bevezetésre került a kompetencia alapú óvodai programcsomag, mely sikeresen beépült óvodánk nevelési folyamatába.
A napirend rugalmassága lehetővé teszi, hogy a gyerekek egyéni tempójuk, teljesítőképességük, igényük szerint végezzék a különböző tevékenységeket, a rugalmas heti rend pedig lehetőséget biztosít a komplex fejlesztésre.

Óvodánk címei:
  • Zöld Óvoda (2012.)
  • Madárbarát Óvoda (2012.)
  • Örökös Zöld Óvoda (2021.)
 
Óvodánk alapítványa: Zöldmadár Alapítvány
                                       adószáma: 18619067-1-03
                                       bankszámla száma: 11732033-20025342
Célja:
Az óvodai nevelés tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása, egészségmegőrzés, kulturális tevékenységek, hagyományok megóvása, esélyegyenlőség növelése.

Galéria

Kapcsolat

Bajai Óvodaigazgatóság Újvárosi Tagóvodája

6500 Baja, Kodály Z. u. 31.

Tagintézmény- igazgató: Bernáth Zita

Telefon:
+36 79 200 547

E-mail:
ujvarosiovi.baja@gmail.com

Facebook:
http://www.facebook.com/ovoda.ujvarosi

Zöldmadár Alapítvány:

Adószáma: 18619067-1-03

Bankszámla száma: 11732033-20025342