Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kiscsávolyi Tagóvoda

Kapcsolat


„HACSAK LEHET, JÁTSZIK A GYERMEK. MERT VÉGÜL A JÁTÉK  KOMOLYODIK MUNKÁVÁ. BOLDOG EMBER,KI A MUNKÁJÁBAN MEGTALÁLJA A VALAMIKORI JÁTÉK HANGULATÁT.„

(SÜTŐ ANDRÁS)
 
Óvodánk a Kiscsávolyi városrészben található. 3 csoportban folyik a nevelő munka, ezek vegyes életkorú csoportok. 75 férőhellyel rendelkezünk. Nevelőtestületünk  azonos célokért, azonos elvek alapján, változatos módszerekkel dolgozik.
 
Nevelésünk középpontjában mindig a gyermek áll. Olyan gyermeket szeretnénk nevelni, aki kiegyensúlyozott, érdeklődő, a szűkebb és tágabb környezete iránt nyitott, aki önmagát, és mást is képes elfogadni, értékelni. Mindenekelőtt tudjuk, hogy a gyermek legfontosabb, és leghatékonyabb tevékenysége a játék és kiemelkedő annak a személyiségfejlődésre gyakorolt hatása.  Mindig kiemelten nagy figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre, személyiségfejlesztésük fontos feladatunk. 

Fontosnak tartjuk a család és az óvoda jó kapcsolatának kialakítását és folyamatos fenntartását. Legfőbb törekvésünk, hogy a ránk bízott kisgyermekek az óvodában töltött éveiket boldogan, kiegyensúlyozottan, biztonságban éljék. Biztosítjuk a szülőnek, hogy nyomon követhesse gyermeke óvodai életét, fejlődését, az óvodai életünk aktív résztvevője legyen. Sokféle program és esemény színesíti az óvodai életünket, melyekre gyakran meghívjuk a szülőket is. Legjelentősebb programjaink az Farsangi bálunk és az OVI –Olimpia. Ezen kívül Egészség- hetet, Libás –hetet, Gyalogtúrát, könyvtárlátogatást, színházlátogatást, Pom-pom bábcsoportunk bemutatóit  és még sokféle érdekes tevékenységet kínálunk a gyermekeknek.
A szorgalmi év után is tartalmas nevelőmunkát folytatunk. Ennek megvalósítása az OVI-VAKÁCIÓ jó gyakorlatunk megtartása.

2013-ban megalakult, és az óta is működik az „Együtt a Kiscsávolyi Óvoda Gyermekeiért, Alapítvány” melynek célja, hogy az óvodában folyó nevelő tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek meglétét elősegítse, és folyamatosan támogassa.

Adószám:18597541-1-03
Bankszámlaszám:11732033-20025421

Galéria


Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája

6500 Baja, Szegedi út 14.

Tagintézmény- igazgató: Balogh Anikó

Telefon: 
+36 79 326 174

E-mail:
kiscsavoly.ovoda@gmail.com

Facebook:
http://facebook.com/kiscsavolyiovoda

Együtt a Kiscsávolyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Adószáma: 18597541-1-03

Bankszámla száma: 11732033-20025421