Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Kiscsávolyi Tagóvoda

Kapcsolat


 „Minden gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,
de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.
Miért is hasonlítanád össze őket?
Mindegyik más.
Mindegyik különleges.
Mindegyik gyönyörű.”

                                                (Ismeretlen szerző)
 
Óvodánk, a Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája a Kiscsávolyi városrészen, Szegedi út 14 alatt található.
A 75 férőhelyet biztosító intézményben a nevelő, fejlesztő munka három vegyes életkorú csoportban történik. A gyermekek óvodai nevelését szakképzett felsőfokú végzettségű óvodapedagógusok végzik, pedagógiai munkájukat logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász, pedagógiai asszisztens, óvodai dajkák segítik.
Nevelőmunkánk középpontjában a gyermekek, és az őket nevelő családok együttesen állnak, hiszen a hatékony fejlesztés, csak hatékony együttműködéssel valósulhat meg. Igyekszünk egyre több változatos programot biztosítani, melyeken a gyermekek családjaikkal együtt vehetnek részt. (Márton napi lámpás felvonulás, versmondó nap, családi barkácsdélután, karácsonyi ünnepi hangolódás, farsangi bál, gyermekheti programok, Oviolimpia, családi kirándulások,)
Fontosnak tartjuk a gyermekek testi-lelki jóllét szükségleteinek kielégítését a biztonságot nyújtó, támogató környezet megteremtésével, ami a gyermekek életének, személyiségük sokoldalú fejlődésének elengedhetetlen alapfeltétele. Az elfogadás, befogadás fontos szerepet tölt be mindennapjaink során.
Tiszteletben tartjuk a gyermekek jogait, egészségét, érdeklődését, autonómiáját, adottságait. Célunk az esélyegyenlőség megteremtése mindenki számára, esetleges hátrányok, lemaradások korai felismerése, csökkentése, fejlesztése,
tehetségek kibontakoztatásának biztosítása, támogatása.
A kulturális értékek, hagyományok megismerése, ápolása, továbbadása fontos szerepet tölt be mindennapjainkban. Mindennapi tevékenységeink alapjául a természet körforgását vesszük, mely köré komplexen kapcsoljuk a különböző műveltségi területeket. Változatos lehetőséget biztosítunk a játékhoz, játékos tanuláshoz, matematikai, környezeti tapasztalatszerzéshez, anyanyelvi, irodalmi,
zenei fejlesztéshez, valamint az alkotómunkához, a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztéséhez. A gyermekek látásmódját támogatva,
összefüggésekben, a hozzájuk legközelebb álló módon, ismertetjük meg velük az őket körülvevő világot. Fontosnak tartjuk az élményalapú, tevékenységközpontú, játékos, természetközeli nevelést, melyhez minden kínálkozó lehetőséget megragadunk. (Látogatás a Tűzoltóságra, Mentőállomásra, piacra, könyvtárba, korcsolyapályára, vasútállomásra, KRESZ pályára, részvétel erdei kirándulásokon, interaktív állatos bemutatókon, színházi előadásokon, zenei programokon, egészségheti, Föld és fenntarthatósághoz
kapcsolódó programokon.)
Óvodánk dolgozói szakszerű, összehangolt munkájukkal, szeretetteljes bánásmódjukkal járulnak hozzá a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődéséhez.

2013-ban megalakult, és az óta is működik az „Együtt a Kiscsávolyi Óvoda Gyermekeiért, Alapítvány” melynek célja, hogy az óvodában folyó nevelő tevékenységhez szükséges tárgyi feltételek meglétét elősegítse, és folyamatosan támogassa.
Adószám:18597541-1-03
Bankszámlaszám:11732033-20025421
 

Galéria


Bajai Óvodaigazgatóság Kiscsávolyi Tagóvodája

6500 Baja, Szegedi út 14.

Tagintézmény- igazgató: Balogh Anikó

Telefon: 
+36 79 326 174

E-mail:
kiscsavoly.ovoda@gmail.com

Facebook:
http://facebook.com/kiscsavolyiovoda

Együtt a Kiscsávolyi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

Adószáma: 18597541-1-03

Bankszámla száma: 11732033-20025421